Anadolu Üniversitesi öğrencisinden büyük başarı
 

Milli Eğitim Bakanlığı EARGED tarafından düzenlenen, "2011 Yılı Eğitsel Araştırmaları Destekleme Projesi Eğitim Araştırmaları Ödüllü Yarışması" kapsamında , "Sosyal ve Beşeri Bilimler " alanında Anadolu Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, Hanife Akbay Doğan,  "Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Sosyal Ağ Analizi: Bir Öğretmen Forumu Örneği" başlıklı yüksek lisans tezi ile birinci oldu. Doğan'ın danışmanlığını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yard. Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe yaptı.  Doğan, ödülünü 22 Haziran'da  Ankara'da yapılacak olan törenle alacak.


Çalışmanın amacını, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yaygın olarak kullandıkları çevrimiçi bir forumun sosyal ağ analizi yöntemiyle çözümlenerek, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevrimiçi iletişim desenlerinin tanımlanması, sosyal ağ ilişkilerinin ortaya konulması ve bu sosyal ağın yapısal özelliklerinin incelemesi oluşturuyor. Çalışmada araştırma bulguları topluca değerlendirildiğinde,  sosyal ağ analizinin; grubun etkililiğinin bilimsel verilerle değerlendirilmesine, sosyal ağ kuramı temelinde, iletişim desenlerinin, ağ yapılarının ve aktör rollerinin belirlenmesine, olanak verdiği açıkça görüldü.

Ödül ile ilgili duygularını dile getiren Hanife Akbay Doğan şunları söyledi: "Birçok doktora ve yüksek lisans tezinin yer aldığı bu yarışmada sosyal beşeri bilimler alanında birinci olmak beni çok mutlu etti. Bilimsel araştırmaların emek isteyen, disiplinli ve tiziz bir çalışma gerektiren önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, araştırmanın her aşamasında akademik bilgi ve deneyimleriyle ile beni yönlendiren, teşvik eden, yardım ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, danışmanım Yrd. Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe'ye, gerek tez gerekçesi gerek tez savunması sırasında yapıcı eleştirileri ile çalışmama katkı sağlayan, hem akademik hem sosyo-kültürel konularda daima ufkumu genişleten saygıdeğer hocam Prof. Dr. Levend Kılıç'a , fikir ve önerileriyle öğrenimim süresince bana yol gösteren ve destekleyen sayın hocam Doç. Dr. Cengiz Hakan Aydın'a ve Uzaktan Eğitim Anabilim Dalındaki tüm hocalarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca hayatım boyunca bana her zaman her anlamda destek olan, inanan, sevgi ve sabırlarıyla güç veren aileme ve eşime sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunarım."

Gökay Güneş (Haber Merkezi)

 
« Önceki Sayfa